Årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes på Seilerhuset i Sætre tirsdag 20.mars 2018, kl. 19.00

Forslag til saksliste:

1. Årsberetning 2017
2. Årsregnskap 2017
3. Behandling av innkommende forslag
4. Behandling av orienteringssak om utbyggingsplan for Øra
5. Kontingenter og medlemsbetalinger for 2018
6. Budsjett for 2018
7. Valg

Forslag som skal behandles må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 
Forslag sendes til vår offisielle mail (post@hurumseil.no ).

Forslag til kandidater til styret kan sendes til valgkomiteen ved Yngve Lønmo (yngve.lonmo@outlook.com ), Jon Hoff (jonhoff@me.com ) eller Thomas Bjørseth (thomas.bjorseth@bi.no).

Dokumenter til årsmøtet :

• Årsberetning for 2017
• Regnskap for 2017
• Budsjett 2018
• Innkomne forslag
• Orienteringssak om utbyggingsplanene på Øra
• Forslag til kontingenter for 2018
• Fullstendig saksliste
• Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Dukumentene finnes her

Etter det formelle årsmøtet har vi lagt opp til en temakveld som vi håper vil engasjere medlemmene:

• Tauarbeider med 3-slåtte tau v/ Daniel Ingebretsen

Enkel servering. Vi ønsker alle velkommen til Årsmøtet i Hurum seilforening!

20.03.2018 15:40