Årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte for Hurum Seilforening 20. mars kl. 19:00!

Forslag til saksliste:

  1. Årsberetning for 2018
  2. Regnskap for 2018
  3. Behandling av innkommende forslag
  4. Utbyggingsplanen for Øre og konsekvenser for HSF
  5. Orientering om samarbeidet med Asker SF og Røyken SF
  6. Kontingenter og medlemsbetalinger for 2019
  7. Budsjett for 2019
  8. Valg

Alle dokumenter er tilgjengelige for nedlastning her.

11.03.2019 17:04