Årsmøte 23.03.21

Vi minner om årsmøte i Hurum Seilforening tirsdag 23.mars 2021, kl. 19.00. Pga den alvorlige utviklingen i corona-pandemien og innstramning i smittevernregler, vil årsmøtet kun bli arrangert på nett vha Teams. Det blir ingen mulighet for å møte frem på Seilerhuset. Klikk for å finne link til møte og dokumenter. 

Link til årsmøtedokumenter: https://www.dropbox.com/sh/ugxw7m4g1qu7zef/AADqzBHRthKBQa77vXkpht6Ua?dl=0 

 

Link til Teams-møte: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhhOTlhNWEtYjljYy00N2MyLWFjOGQtMTc1MDljM2E1M2U5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f%22%2c%22Oid%22%3a%2286b4c8e2-4be9-41f5-9df2-741921e0c5ca%22%7d 

16.03.2021 15:05