Årsmøtet 2022

Innkalling til årsmøte i Hurum Seilforening på Seilerhuset i Sætre torsdag 24.mars 2022, kl. 19.00

Forslag til saksliste:

1. Årsberetning 2021
2. Årsregnskap 2021
3. Behandling av innkommende forslag
4. Orienteringssaker: Utbyggingsplanen for Øra og konsekvenser for HSF 5. Kontingenter og medlemsbetalinger for 2022
6. Budsjett for 2022
7. Valg

Forslag som skal behandles må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Forslag sendes til vår offisielle epostadresse (post@hurumseil.no ).

Forslag til kandidater til styret kan sendes til valgkomiteen ved Yngve Lønmo (yngve.lonmo@outlook.com )

Årsmøtedokumenter blir tilgjengelig på www.hurumseil.no senest 1 uke før årsmøtet

- Fullstendig saksliste

- Årsberetning for 2021

- Regnskap for 2021

- Innkomne forslag

- Forslag til kontingenter for 2022

- Budsjett 2022

Valgkomiteens innstilling til nytt styre og øvrige tillitsvalgte

Med de gjeldende smittevernregler kan vi igjen samles på Seilerhuset til et årsmøte. Dersom det skulle komme endringer i smittevernreglene som gjør en slik løsning umulig kommer det melding til alle om det.

Etter det formelle årsmøtet vil Tor Erling Gransæther fortelle og vise bilder fra sin spektakulære tur til Jan Mayen i en liten Trimaran.

Enkel servering. Vi ønsker alle velkommen til Årsmøtet i Hurum seilforening!

Sætre 22.2.22 / Styret

24.02.2022 10:45